We specialize in the manufacturing & sales of a custom-to-order brazing machine in Thailand.

YAMATO BRAZING MASTER III

YAMATO BRAZING MASTER III

YAMATO BRAZING MASTER III

ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเชื่อมโลหะอัตโนมัติ เครื่องผ่อนแรง(หุ่นยนต์, เครื่องที่ใช้เฉพาะงาน) หรือไม่

Products

Evolution Solution Challenge


  รายละเอียดหุ่นยนต์ Torch Brazing(การเชื่อมด้วยก๊าซ)

ข้อมูล โดย สังเขป

 หุ่นยนต์เชื่อมที่บริษัทเราได้พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ เป็นหุ่นยนต์ที่ติดตั้งแบบ 6 แกนซึ่งนำมาติดตั้งกับเครื่อง รุ่น Torch Brazing(Gas Brazing) หุ่นยนต์6แกนนี้ติดตั้งด้วยBurnerและWire Feeding Unit ซึ่งประกอบด้วย Burner 1 ตัว, Wire Feeding Torch 1 ตัว พร้อมกับกระบอกสูบ(Air Cylinder)ขนาดเล็ก,เซนเซอร์อุณหภูมิที่มีความเที่ยงตรงสูงและเซนเซอร์อุณหภูมิจิ๊กนับว่าเป็นเครื่องจักรมาตรฐาน
เงื่อนไขต่างๆ ได้บรรจุอยู่ใน Brazing Master จากโปรแกรมหุ่นยนต์ที่ควบคุมโดยระบบควบคุมอย่างเป็นลำดับ


โครง สร้าง

photo_spec_01
(1)Brazing Master
(2)ขาตั้งอุปกรณ์นำส่งWire
(3)Burner Unit
(4)อุปกรณ์ติดไฟ
(5)Vapor Tank
อุปกรณ์อื่นๆ
เซนเซอร์อุณหภูมิชิ้นงาน
เซนเซอร์อุณหภูมิจิ๊ก
และอุปกรณ์มาตรฐาน 1 ชุด


ราย ละเอียด

รุ่น Brazing MasterーⅢ
กำลังที่ใช้ 200V Single-phase・แรงดันอากาศ 4Mpa
ก๊าซที่ใช้ ก๊าซไวไฟ(LPG LNG อะเซทิลีน ไฮโดรเจน และอื่นๆ)+อ๊อกซิเจน
ระบบส่งFlux รุ่น Gas Flux, Vapor Tank
ระบบนำส่งWire Oriental Controller Motor,เส้นผ่าศูนย์กลางWire Φ1.2 ขนาดมาตรฐาน
ระบบควบคุมอย่างเป็นลำดับ Touch Screen: Mitsubishi Electric
หุ่นยนต์ Input/Output Input 15จุด Output 15จุด อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิต


ตัวเลือก

1. ตัวควบคุม(Robot Manipulator Controller) พร้อมอุปกรณ์
2. Shock Sensor
3. Starting Call System
4. ขาตั้งเครื่องจักรและมาตรฐานความปลอดภัยทั่วไป
5. ฟังก์ชั่นอื่นๆ อุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ


Products

Evolution Solution Challenge


products_solution

ถ้าหากมีปัญหาเช่นนี้
YAMATO Brazing Master III
สามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้

ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเชื่อมโลหะอัตโนมัติ เครื่องผ่อนแรง(หุ่นยนต์, เครื่องที่ใช้เฉพาะงาน) หรือไม่

เราเคยได้ยินปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายในโรงงานผลิต ดังนี้

· จำเป็นต้องปรับการตั้งค่าตามเงื่อนไขประจำวันบ่อยครั้ง
· คุณภาพสินค้าและปริมาณการผลิตขึ้นอยู่กับทักษะการทำงานของโอเปอร์เรเตอร์
· ต้องใช้เวลานานในการปรับสภาพเครื่องให้เดินอัตโนมัติได้เหมือนเดิมหลังจากหยุดเครื่องระยะสั้นและ เปลี่ยนเงื่อนไขการผลิต
· ไม่ต้องการที่จะให้มีการปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการผลิต
· ไม่สามารถที่จะได้รับการบริการหลังการขายจากผู้ผลิตได้อย่างรวดเร็ว
· ต้องใช้เวลานานกว่าจะได้รับอะไหล่ทดแทน, อะไหล่สำรอง และอะไหล่ชิ้นเล็ก
· บริษัทที่ให้ความร่วมมือหรือปรึกษาทางด้านเทคนิคในเรื่องการปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ที่มีอยู่หรือ สเปคที่เหมาะสมกับไซต์งานมีน้อย
· ต้องการที่จะผลิตสินค้าหลายชนิดในปริมาณน้อยโดยอัตโนมัติ
· ต้องการที่จะพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อชดเชยปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ

ถ้าหากมีปัญหาเช่นนี้ YAMATO Brazing Master III สามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้


Solution.1   เสถียรภาพพลังไฟ

สามารถที่จะตั้งค่าฟังก์ชั่นและแสดงผลหน้าจอของการควบคุมเปลวไฟที่มีประสิทธิภาพสูงและการควบคุมการเปลี่ยนแปลงปริมาณการไหลทันทีโดยการควบคุมการป้อนข้อมูลตัวเลข(Input,Output) แม้ว่าจะเจอสภาพแวดล้อมของอุณหภูมิอากาศภายนอกและความแปรปรวนของแรงดันก็ตาม ก็สามารถรักษาพลังไฟให้เสถียรได้ เนื่องจากมีการวัดปริมาณการไหลของก๊าซโดยมวลสาร(Mass) (ไม่ใช่ปริมาตรของก๊าซ แต่เป็นน้ำหนักของโมเลกุล)

การควบคุมอัตราส่วนของเปลวไฟเช่น เปลวไฟความร้อนสูง(Heating),เปลวไฟระดับกลาง(การส่งโลหะที่จะเชื่อมเข้าไป),เปลวไฟความร้อนต่ำ เป็นต้น (สามารถติดตั้งและควบคุมเปลวไฟออกซิไดซ์ เปลวไฟระดับกลางและลดเปลวไฟ)
ก๊าซไวไฟ(อะเซทิลีน, เอทิลีน, LNG, LPG,ไฮโดรเจน) + อ๊อกซิเจน หรืออากาศ(Air)


Solution.2   การควบคุมความร้อนให้เหมาะสมกับเวลา

ให้ดำเนินการขั้นตอนโปรแกรมโดยการควบคุมการวัดอุณหภูมิของชิ้นงานจริงที่เป็นวัตถุที่ใช้ในการผลิตแทนการตั้งเวลาตายตัว และแก้ไขเวลาทำความร้อนกับการเปลี่ยนอัตราการไหลของก๊าซโดยอัตโนมัติด้วยการวัดผลกระทบความร้อนของจิ๊กที่อยู่ติดกับชิ้นงาน


Solution.3   การป้อนลวดเชื่อม( Wire )เข้าไปอย่างราบรื่น

โลหะที่ส่งเข้าไปเชื่อมไม่ถึงจุดที่เชื่อมอย่างเหมาะสม หรือเกิดการโค้งงอ

การป้อนWireเข้าไปอย่างเหมาะสมโดยมอเตอร์ควบคุม(Control Motor)และฟังก์ชั่นที่เชื่อมประสานกันอย่างอัตโนมัติระหว่างเซนเซอร์อุณหภูมิของชิ้นงาน(Workpiece Temperature Sensor)กับเซนเซอร์อุณหภูมิของจิ๊ก(Jig Temperature Sensor)


Solution.4   การควบคุมเงื่อนไขการเชื่อมโดยตัวเลข

การควบคุมเงื่อนไขการเชื่อมด้วยค่าตัวเลขโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาไหวพริบและประสบการณ์ของโอเปอร์เรเตอร์

สามารถควบคุมเงื่อนไขตัวเลขการเชื่อมทีละน้อยตามการผลิตชิ้นงานของLot และเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงาน และจัดการกับการผลิตในช่วงกลางคืน และตอนที่หัวหน้างานไม่อยู่ และยังทำให้การผลิตคงที่ได้โดยจำกัดการเลือกขอบเขตงานจากหน้าจอของผู้ปฏิบัติงาน


Solution.5   คุณภาพคงที่ในการเชื่อม

ในกรณีที่เริ่มเดินเครื่องอัตโนมัติ”การแพร่กระจายเชื่อมโลหะ” ไม่เพียงพอ

ในกรณีที่เดินเครื่องต่อเนื่องกัน”การเผาไหม้”แรงเกินไป ทำให้รูปลักษณ์ภายนอกดูไม่ดี

photo_solution_01สามารถรักษารูปลักษณ์Fillet ของโลหะที่ใส่เข้าไปได้โดยจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน,Airtightnessและความแรงด้วยการแก้ไขอัตโนมัติโดยฟังก์ชั่นเซนเซอร์อุณหภูมิตามที่กล่าวไปในข้างต้น


Solution.6   การลดต้นทุน

ต้องการลดต้นทุน เช่น ปริมาณการใช้ก๊าซ

การกำจัดความสิ้นเปลืองทำได้โดยการควบคุมพลังไฟอย่างราบรื่นในการดับไฟ Standbyด้วยการตั้งเวลา,ติดตั้งเปลวไฟขนาดเล็ก และอุ่นเครื่อง(Preheat) (ไฟแรง)
การเปลี่ยนเป็นวิธีมัลติ(Multi)ในRing Burners และพิจารณาจำนวนปลายแหลมของ Burner และทำความร้อนให้มีประสิทธิภาพโดยการตั้งฟังก์ชั่นสวิงด้วยเครื่องจักรที่ใช้เชื่อม
การเปลี่ยนก๊าซเผาไหม้ อะเซทิลีนหรือเอทิลีน เป็นไฮโดรเจน(Premix)+อ๊อกซิเจนในก๊าซไวไฟที่ใช้ในเครื่องจักร จะทำให้ลดต้นทุน พร้อมกับได้คุณภาพดีและยังทำให้เครื่องอุปโภคบริโภคมีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น และลดภาระการทำงานของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย


*หัวข้อข้างต้น อาจจะไม่ได้ผลเพียงพอตามรูปแบบของชิ้นงานและเงื่อนไขตามที่ท่านต้องการ


products_evolution
YAMATO Brazing Master III ขอเสนอเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตที่เหมาะสมที่สุดแก่ท่าน โดยใช้ระบบที่บริษัทผลิตขึ้นพร้อมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ อีกด้วย


เทคโนโลยี่ของ Torch Branzing (การเชื่อมด้วยก๊าซ)

photo_evolution_00กล่าวกันว่า ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังต้องการผู้ปฏิบัติงาน(ที่ชำนาญและมีไหวพริบในการทำงาน)ที่มีประสบการณ์มากในการใช้เปลวไฟในการเชื่อม ถึงแม้ว่าจะใช้เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในการทำงานก็ตาม แต่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีโอเปอร์เรเตอร์ที่ชำนาญในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถ้าหากไม่ทำเช่นนี้ ก็ยากที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้คงที่ได้

จุดสำคัญในการเชื่อม

· การควบคุมอุณหภูมิความร้อนในจุดที่เชื่อม
· การควบคุมเปลวไฟและควบคุมการสับเปลี่ยน
· การควบคุมการส่งโลหะเข้าไปเชื่อมอย่างเหมาะสมที่สุด
· การป้อนFlux ให้คงที่
· อื่นๆ โครงสร้างจิ๊กและความถูกต้องของชิ้นงาน

กล่าวกันว่า เป็นการยากที่จะผลิตเครื่องจักรที่สามารถทำได้ทุกจุดตามที่กล่าวมาข้างต้นในต้นทุนที่ต่ำได้

YAMATO Brazing Master III ขอเสนอเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตที่เหมาะสมที่สุดแก่ท่าน โดยใช้ระบบที่บริษัทผลิตขึ้นพร้อมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ อีกด้วย

YAMATO Brazing Master III มีมอนิเตอร์และระบบควบคุม ขั้นพื้นฐาน 3 จุด !


Evolution.1   การควบคุมเปลวไฟ

การควบคุมเปลวไฟโดยการตรวจหามวลสาร(Mass)ของก๊าซได้ทันที แทนการติดตั้งอัตราการไหลที่ขึ้นอยู่กับปริมาตรของก๊าซ ดังนั้นจึงสามารถรักษาเปลวไฟไว้ให้คงที่ได้ทั้งๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและแรงดันของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำให้เปลวไฟคงที่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดในการเชื่อมของกระบวนการผลิต เช่น เปลวไฟความร้อนสูง (เปลวไฟHeating/เปลวไฟออกซิไดซ์),เปลวไฟขนาดกลาง(ลดเปลวไฟ/ เปลวไฟสำหรับเชื่อม), เปลวไฟความร้อนต่ำ(เปลวไฟStandby/ ดับไฟ & ติดไฟ) และอัตราส่วนควบคุมเปลวไฟ อีกทั้งยังสามารถเก็บหน่วยความจำได้ในหลากหลายรูปแบบบนหน้าจอสัมผัสเพื่อปรับอัตราการไหลของก๊าซให้เหมาะสมที่สุด แม้จะอยู่ในขณะที่กำลังเดินเครื่องโดยอัตโนมัติก็ตาม
ในอดีต มีความจำเป็นที่จะต้องปรับอัตราการไหลของก๊าซเวลาใดก็ได้ตามสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเป็นงานสำคัญที่โอเปอร์เรเตอร์ที่มีความชำนาญจะต้องควบคุมการลดเปลวไฟในเวลาที่ป้อนลวดเชื่อม(Brazing Wire )เข้าไป
อย่างไรก็ตาม YAMATO Brazing Master III สามารถเดินเครื่องอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย แม้เป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงานทางด้านการเชื่อมก็ตาม

photo_evolution_01

 นอกเหนือจากนี้ YAMATO Brazing Master III ยังสามารถที่จะติดตั้งอัตราส่วนควบคุมเปลวไฟบางจำนวนที่จำเป็นในกระบวนการเชื่อมตามชิ้นงานที่ท่านต้องการ และยังสามารถควบคุมการแพร่กระจายเชื่อมโลหะ(รูปลักษณ์ภายนอกของFillet)ให้คงที่ได้ โดยใช้ฟังก์ชั่นเซนซิ่งอุณหภูมิ(Temperature Sensing)ในการควบคุมความร้อนทันทีและการเปลี่ยนเปลวไฟบางส่วน
 แม้แต่โอเปอร์เรเตอร์ใหม่ก็สามารถติดตั้งเปลวไฟที่เหมาะสมได้ โดยใช้ฟังก์ชั่นติดตั้งอัตราส่วนการผสมก๊าซที่เป็นOption เพิ่มเติม


Evolution.2 การควบคุมอุณหภูมิความร้อนและ ฟังก์ชั่นแก้ไขประสานงานกันโดยอัตโนมัติ

การควบคุมโดยเซนเซอร์อุณหภูมิของชิ้นงาน (วัตถุ)

ส่งโลหะที่จะเชื่อมเข้าไปโดยใช้เซนเซอร์อุณหภูมิรังสีที่ตรวจวัดอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการส่งโลหะเข้าไป

สามารถตั้งค่าสูงสุดและต่ำสุดของขอบเขตอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการเชื่อม ภายใต้การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่เกิดผิดปกติ จะถูกแสดงขึ้นที่หน้าจอมอนิเตอร์

· ควบคุมการแก้ไขโดยเซนเซอร์อุณหภูมิของจิ๊ก
· ตรวจสอบกราฟความร้อนของจิ๊ก แล้วติดตั้งเงื่อนไขควบคุมการแก้ไข

YAMATO Brazing Master III ป้องกันการแพร่กระจายเชื่อมโลหะไม่ดีและเผาจนหมดโดยการตรวจวัดเซนเซอร์อุณหภูมิ
ชิ้นงานและ
โดยการแก้ไขเวลาก่อนการ Preheating และเวลาเปลี่ยนก๊าซใหม่โดยอัตโนมัติ

photo_evolution_02
หน้าจอแสดงอุณหภูมิของจิ๊ก
ตรวจสอบอุณหภูมิของจิ๊ก, การแพร่กระจายเชื่อมโลหะไม่ดีและเผาจนหมด และรักษาการผลิตให้คงที่โดยการติดตั้งอุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุด
อีกทั้งยังตรวจสอบกราฟความร้อนของอุณหภูมิของจิ๊ก และควบคุมเวลาการทำความร้อน (Heating) และการเปลี่ยนก๊าซใหม่

หน้าจอแสดงอุณหภูมิชิ้นงาน
หน้าจอจะแสดงค่าอุณหภูมิที่ติดตั้งไว้และค่าปัจจุบันทันที และควบคุมขอบเขตอุณหภูมิที่เหมาะสมในการส่งโลหะเข้าไปเชื่อม


Evolution.3 การควบคุมการส่งโลหะเข้าไปเชื่อม

ฟังก์ชั่นแก้ไขประสานงานโดยอัตโนมัติระหว่างเซนเซอร์อุณหภูมิชิ้นงานกับเซนเซอร์อุณหภูมิของจิ๊ก, แก้ไขอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในเวลาใดก็ได้ แล้วควบคุมการส่ง Wire โดย YAMATO Brazing Master III ส่งโลหะเข้าไปเชื่อม

photo_evolution_04
กราฟความร้อนอุณหภูมิของจิ๊ก

〔 ตัวอย่าง จิ๊ก〕การตั้งขอบเขตควบคุม

อุณหภูมิปกติ 20℃~200℃ Max
การเปลี่ยนอุณหภูมิของจิ๊กในขณะที่กำลังเดินเครื่องต่อเนื่องกันอยู่
30℃ ~ 180℃ แก้ไข  4.5วินาที ~ 0.5วินาที

อุณหภูมิที่ส่งโลหะเข้าไปเชื่อม
ขอบเขต: 800℃ ~ 900℃
ฟังก์ชั่นตัวเลือก(Option) การควบคุมการส่งWire !!

Touch Feeder

เป็นการป้องกันชิ้นงานโค้งงอเกินไป จากการที่ให้ความร้อนในการเชื่อมโลหะไม่เพียงพอ และส่งปริมาณโลหะเข้าไปเชื่อมไม่เพียงพอในเวลาที่ปรับเงื่อนไขการเชื่อมใหม่ การจัดการกับการที่ให้ความร้อนในส่วนที่เชื่อมไม่เพียงพอ จะทำให้คุณภาพของชิ้นงานมีรูปแบบผิดจากมาตรฐานเล็กน้อยขึ้นอยู่กับLotของชิ้นงาน
photo_evolution_05


Smooth Feeding

การป้องกันการเชื่อมโลหะไม่เพียงพอและไหลหยด และรูปลักษณ์ของFillet ในจุดที่เชื่อมเสมอกันอย่างคงที่ โดยการติดตั้งการส่งเปลี่ยนทันที เช่น ความเร็วสูงและต่ำ, รอบของการส่ง (Feeding Cycle)และการหยุดส่ง
ทั้งยังสามารถตั้งรูปแบบต่างๆโดยการสัมผัสหน้าจอ และเลือกเพิ่มหรือเปลี่ยนก็ได้


Retracting Function

เป็นการป้องกันไม่ให้Wireกดแรงเกินไปจนไปกระแทกกับชิ้นงาน และป้องกันการหลอมละลายเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆที่ปลายWireในเวลาที่ปรับเงื่อนไขใหม่ในการเชื่อม
ตามที่กล่าวไว้ในข้างต้น สามารถเลือกเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดโดยการสัมผัสหน้าจอ
และยังสามารถควบคุมความยาวที่ยื่นออกมาของโลหะที่ส่งเข้าไปเชื่อมในรูปแบบของชิ้นงานที่ซับซ้อน และโครงสร้างของชิ้นงานและของจิ๊ก และหลีกเลี่ยงปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น
photo_evolution_06


products_challenge
นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชั่นตัวเลือก (Option)
พิเศษ เตรียมไว้ให้ท่านอีกด้วย !!


Challenge.1   การติดตั้งอัตราการไหลของก๊าซเพียงหนึ่งเดียว

· หน้าจอจะแสดงเปลวไฟขนาดกลางมาตรฐาน(ลดเปลวไฟ)โดยใช้ฟังก์ชั่นติดตั้งอัตราส่วนการผสมของอ๊อกซิเจนกับก๊าซไวไฟ และนี่ก็คือมาตรฐานของการติดตั้งความร้อนสูง(เปลวไฟออกซิไดซ์)และความร้อนต่ำ(เปลวไฟStandby) ถึงแม้จะเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติงานก็สามารถติดตั้งเปลวไฟได้อย่างง่ายดาย


Challenge.2   การควบคุมFlux

· การควบคุมปริมาณการใช้Fluxอย่างเหมาะสมโดยการติดตั้งวงจรอ้อมที่ถังไอน้ำ(Vapor Tank) ก็จะทำให้ประหยัด

 〔 ตัวอย่าง 〕สามารถประหยัดปริมาณการใช้Fluxได้ 30%ตามสภาพแวดล้อมในการทำงานในอุณหภูมิประมาณ 30°c

· เซนเซอร์ความเข้มข้นจะตรวจสอบปริมาณไอระเหยของVapor Tank และแจ้งให้โอเปอร์เรเตอร์ทราบว่าถึงเวลาที่จะต้องเติมแล้ว


Challenge.3   ฟังก์ชั่นทำความสะอาดภายในท่อก๊าซ

· สารตกตะกอนของFluxที่เกิดจาก Gas Fluxจะสะสมอยู่ในท่อก๊าซไวไฟ, คาร์บอนในหัวก๊าซ(Burner)และอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ จะทำ ให้เกิดสภาวะไม่ดีในการควบคุมเปลวไฟ

เวลาที่เริ่มเดินเครื่องหรือหยุดเครื่องอัตโนมัติ จะต้องใช้ไนโตรเจนหรืออากาศ(Air)ทำความสะอาดสารตกตะกอนโดยอัตโนมัติ

Challenge.4   ฟังก์ชั่นอ้อมในการเดินเครื่อง Preheating

· ฟังก์ชั่นนี้ติดตั้งด้วยวงจรอ้อม เพื่อที่จะไม่ให้Fluxติดกับจิ๊กและไม่ให้สิ้นเปลืองในเวลาที่เดินเครื่องPreheating จะทำให้ร้อนขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้

*รุ่นฟังก์ชั่นมาตรฐานมีฟังก์ชั่นเดินเครื่องPreheating รวมอยู่ด้วย

Challenge.5   ฟังก์ชั่นสับเปลี่ยนก๊าซ

· ในกรณีที่มีอากาศ(Air)ปนเข้าไปในท่อเครื่องจักรหลังการใส่Fluxและหยุดพักเครื่องชั่วคราว ให้ควบคุมการเดินเครื่องด้วยมือ เพื่อทำให้การควบคุมก๊าซอยู่ในจุดที่เหมาะสม

ด้วยวิธีนี้ ตำแหน่งของเปลวไฟในเวลาที่เริ่มเดินเครื่องจะย้อนกลับไปที่เงื่อนไขปกติ และป้องกันเปลวไฟย้อนกลับ

*รุ่นฟังก์ชั่นมาตรฐานมีฟังก์ชั่นเดินเครื่องPreheating รวมอยู่ด้วย

Challenge.6   การปล่อยก๊าซครั้งเดียว

· ฟังก์ชั่นนี้จะปล่อยก๊าซที่ตกค้างในท่อเครื่องจักรและVapor Tankในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากเสร็จสิ้นการทำงานแล้ว จะป้องกันสารตกตะกอนของFluxติดแน่นในขณะที่หยุดเครื่อง และยังป้องกันก๊าซไหลย้อนกลับ เนื่องจากทำผิดขั้นตอนในเวลาที่เริ่มทำงาน

*หัวข้อข้างต้น อาจจะไม่ได้ผลเพียงพอตามรูปแบบของชิ้นงานและเงื่อนไขตามที่ท่านต้องการ

บริษัทขอเสนอระบบโอเปอร์เรเตอร์ที่เหมาะกับสถานที่ทำงาน และ ง่ายต่อการใช้งานตามความต้องการของท่าน

photo_challenge_01 หน้าจอการทำงาน(Operation Screen)

มอนิเตอร์จะแสดงค่าที่ระบุไว้และค่าตัวเลขที่ปฏิบัติในเวลาเดียวกัน
แยกหน้าจอผู้ปฏิบัติงานกับหน้าจอหัวหน้างาน

photo_challenge_02 หยุดชั่วคราว(Temporary Stop)

หน้าจอจะแสดงสาเหตุการหยุด
ลดเวลากลับไปเดินเครื่องโดยอัตโนมัติ

photo_challenge_03 สัญญาณเตือน(Alarm History)

หน้าจอจะแสดงสาเหตุการหยุด

photo_challenge_04 เงื่อนไขฟังก์ชั่นแต่ละชนิด

หน้าจอจะแสดงสถานการณ์การติดตั้งและเลือก

เราผลิตเครื่องเชื่อมขายในกรุงเทพมหานครประเทศไทย TEL +66-(0)2-744-0549

PAGETOP
Copyright © Yamato Brazing Co., Ltd. All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.